ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

งาน CPHl South East Asia 2022

โดย petchpawee_k

19 ต.ค. 2565

15 views

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน กลุ่มอุตสาหกรรมยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดงาน "ซีพีเอชไอ เซาธ์ อีสต์ เอเชีย 2022 (CPHI South East Asia 2022)"


งานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ครบวงจร พร้อมกับงาน Medlab Asia & Asia Health 2022 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมถอดบทเรียนจัดการยาและเวชภัณฑ์เพื่อรับมือการระบาด โรคอุบัติใหม่และสังคมสูงวัยในอนาคต เพิ่มมูลค่ายาสมุนไพรไทยด้วยงานวิจัย พร้อมผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค


ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการและการเติบโตของอุตสาหกรรมยาในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีการเติบโตทางการตลาดและมีศักยภาพสูง จากกลุ่มประชากรทั้งหมดกว่า 650 ล้านคน นำไปสู่ความต้องการด้านยาที่เพิ่มขึ้นตาม


โดยภายในงานมีบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า 150 ราย จาก 75 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งพาวิลเลี่ยนนานาชาติจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน อินเดีย เกาหลี มาเลเซีย ระบบจับคู่ทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ออกงานและเข้าร่วมงานได้มีโอกาสพบปะเพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเม็ดงเนทางธุรกิจ


ทั้งยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตยาที่น่าสนใจ และการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติอีกมากมาย อาทิ การประชุมชี้แจงการยื่นคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอ การออก และการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ"ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์"


คุณอาจสนใจ

Related News