ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

ปตท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

โดย thichaphat_d

30 ก.ค. 2565

8 views

ปตท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. พร้อมด้วยผู้บริหาร กลุ่ม ปตท.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ปตท.สำนักงานใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นสิริมงคลให้กับองค์กร ซึ่งต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปลูกกล้าประดู่ป่า ต้นกล้าต้นที่ 100 ล้าน ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. ณ แปลงปลูกป่า ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อปี 2540 จนปัจจุบันนี้ ต้นประดู่ป่าทรงปลูก กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ และแรงบันดาลใจในการต่อยอดดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธาน สานพลังคนไทยให้รักษาและอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยให้ยั่งยืน

และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้บริหาร ปตท.ได้เข้าร่วมพิธีปลูกป่าต้นแบบระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง"เลอตอ" อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟ ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรก ในรัชกาลที่ 10

โดย ปตท.น้อมนำพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อันจะเป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ประเทศชาติต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News