ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

‘อินโน พรีคาสท์’ ตอกย้ำความเป็นผู้นำ คว้าฉลาก ‘ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์’ รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์

โดย thichaphat_d

14 มิ.ย. 2567

39 views

‘อินโน พรีคาสท์’ มุ่งสู่ Net Zero ใช้เทคโนโลยีสีเขียว ‘คาร์บอนเคียว’ ผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำ รายแรกในวงการอสังหา ล่าสุด คว้า ‘ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์’ รายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์ในไทย และ ‘ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์’ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง ควบคู่การปรับกระบวนการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของลูกค้า

นายพรเทพ ศุภธราธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด กล่าวว่า อินโน พรีคาสท์ ที่มุ่งมั่นก้าวสู่ Net Zero โดยได้นำเทคโนโลยีคาร์บอนเคียว (CarbonCure) มาใช้ในการผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำเป็นรายแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รวบรวมจากโรงงานปิโตรเคมีฉีดเข้าไปในขั้นตอนการผสมคอนกรีต ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการทำลายสิ่งแวดล้อม   การผลิตแผ่นพรีคาสท์ด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนเคียวจึงช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

“เทคโนโลยีคาร์บอนเคียวสามารถลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ได้ 5% แต่ยังคงประสิทธิภาพความแข็งแกร่งของคอนกรีตได้ตามมาตรฐาน ทำให้ได้บ้านที่มีคุณภาพและแข็งแรง พร้อมกันนี้ ยังลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 3,000 ตันต่อปี” นายพรเทพ กล่าว

นอกจากจะสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้าน Heart to Earth ของกลุ่มพฤกษาแล้ว อินโน พรีคาสท์ ได้พัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำเทคโนโลยี CarbonCure เข้ามาใช้ในการผลิต, การพัฒนาสูตรผสมคอนกรีต, การใช้แนวคิด “ขยะเหลือศูนย์” (Zero Waste) สำหรับเครื่องผลิตเหล็กเสริมอัตโนมัติ และระบบ Concrete Recycling System, การพัฒนาการก่อสร้างด้วยระบบ Hybrid Slab ช่วยลดนํ้าหนักในการขนส่ง และการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงงานผลิต เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ อินโน พรีคาสท์ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ถึง 2 ประเภท ในเดือนพฤษภาคม 2567 ได้แก่ ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Reduction) ซึ่งนับเป็นรายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์ในประเทศไทย และ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product)

ซึ่ง อินโน พรีคาสท์ เป็นผู้ผลิตพรีคาสท์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกันของผู้ผลิตรายอื่น ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งชิ้นงานผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Product Wall) ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 426.34 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) ต่อผนังคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร (m3) โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 3,700 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

นายพรเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มพฤกษาได้กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อินโน พรีคาสท์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและปรับกระบวนการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่ต้องการส่งมอบการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ยกระดับชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งสอดคล้องตามกรอบแนวคิด อยู่ดี มีสุข ของกลุ่มพฤกษาด้วยเช่นกัน

คุณอาจสนใจ

Related News