ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ-พระองค์โสมณ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

โดย panisa_p

2 พ.ย. 2566

31 views

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดสกลนครและขอนแก่น เครือข่ายมูลนิธิฯ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  เข้าร่วมในพิธี


ทั้งนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายผ้าไตรจีวร ตาลปัตรมูลนิธิฯ เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดโพธิสมภรณ์ รวม 10 รูป พระสงฆ์ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิฯ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีความผูกพันกับวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี มายาวนาน นับตั้งแต่ครั้งเสด็จมาทรงงานในฐานะอัยการ ณ จังหวัดอุดรธานี ในช่วง พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) เป็นเจ้าอาวาส เมื่อเดือนเมษายน 2551 และได้เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศล และประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ อุปถัมภ์บำรุงการก่อสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ และพระระเบียงพระเจดีย์ 2 หลัง โดยคณะกรรมการจัดสร้างฯ ได้รับพระกรุณาพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้พระนาม “พัชรกิติยาภา”  เป็นชื่อพระระเบียงทิศตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  


1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวาระอันเป็นมงคลที่ได้เสด็จมาทรงงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี และทรงมีพระศรัทธาอุปถัมภ์บำรุงการก่อสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์

2. เพื่อจัดแสดงประวัติวัดโพธิสมภรณ์ ประวัติการสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์  และรายนามผู้บริจาคพระระเบียงพระเจดีย์ทิศตะวันตกให้นามว่า “พระระเบียง 98 ปี พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)“ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือน ชีวประวัติย่อ คติธรรม พระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐาน จำนวน 17 องค์

คุณอาจสนใจ

Related News