ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

ทำความดี บริจาคโลหิตวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

โดย thichaphat_d

20 พ.ค. 2567

41 views

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญบริจาคโลหิตวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสำรองโลหิตให้เพียงพอกับผู้ป่วยทั่วประเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ  

รองศาสตรจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ 3 ประการในวันเดียวกัน คือ วันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานมาบรรจบกัน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โดยในปี 2567 ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะร่วมทำความดี ด้วยการทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ให้ทาน และบำเพ็ญสาธารณกุศล


ทั้งนี้ โลหิตยังคงเป็นยารักษาโรค ที่ยังไม่มีสิ่งอื่นใดสามารถทดแทนได้ ต้องได้มาจากการบริจาคจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น ในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในทุกวินาที ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำต่อเนื่องทุก 3 เดือน และด้วยการบริจาคโลหิตถือเป็นการสร้างกุศลให้แก่ตนเอง และยังสามารถช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตในโครงการ “สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันวิสาขบูชา” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอกับการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

คุณอาจสนใจ

Related News