ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม” ชม โชว์ ช้อป ช่วย แชร์ แบบอิ่มบุญ พร้อมทัพนักแสดงและความบันเทิงแบบจัดเต็ม” 25-28 พ.ค.2566 ชั้น 8 ไอคอนสยาม #เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา

โดย thichaphat_d

26 พ.ค. 2566

59 views

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม” เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งยามที่ประเทศชาติตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ประสบภัยพิบัติ และเกิดความยากลำบากต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ หรือแม้แต่ภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ รวมถึงการดูแลสุขอนามัยของคนในชาติยามสถานการณ์ปกติ สภากาชาดไทยดำเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน อันประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามเกิดภาวะทุกข์ยากภายในงาน “130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม” เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการ 130 ปี สภากาชาดไทย จะได้รับชมประวัติความเป็นมาของสภากาชาดไทย พร้อมพันธกิจ 4 ด้าน ที่ได้ดำเนินมาเพื่อประชาชนคนไทยกว่า 130 ปี โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะได้พบกับภาพพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ และ ภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงภาพวาดฝีพระหัตถ์รูป “ถุงธารน้ำใจ” ที่ทรงวาดไว้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ในโอกาสวันครบรอบ 130 ปี สภากาชาดไทย โซนรับบริจาค โลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกายเพื่อส่งต่อชีวิตให้กับผู้อื่น


โซนร้านค้าจากเครือข่ายเหล่ากาชาดกว่า 30 บูธ จะได้ชมและช้อปปิ้งสินค้าส่งตรงของดีของเด็ดมาให้เราถึงที่ไอคอนสยาม อาทิ ผ้าซิ่นพื้นเมืองลายโบราณ จ.ศรีษะเกษ, ปลาทูนึ่งแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม, ขนมสาลี่ จ.สุพรรณบุรี, ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์, เครื่องเคลือบศิลาดล จ.เชียงใหม่ ฯลฯ และโซนเวทีกิจกรรมที่จะได้รับความรู้และความบันเทิงต่าง ๆ มากมาย ทั้งหัวข้อการแนะนำด้านสุขภาพอนามัยจากบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา, ความบันเทิงจากศิลปินมากมาย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับของรางวัลมากมาย โดยงาน “130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม” เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. – 21.00 น. ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยามไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไร “สภากาชาดไทย” ยังคงเป็นองค์กรที่ดำเนินงานตามพันธกิจมาอย่างยาวนาน เพื่อช่วยดับทุกข์เข็ญให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ตามหลักมนุษยธรรม ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ชาติ ศาสนา และลัทธิทางการเมือง โดยสภากาชาดไทยจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง  สภากาชาดไทย ,ไอคอนสยาม

คุณอาจสนใจ

Related News