ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

MCA PIM ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่”

โดย thichaphat_d

15 ก.ย. 2565

15 views

MCA PIM ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่”

โดย ดร.เธียรไชย ยักทะวงษ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 4-1502 ชั้น 15 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และรูปเเบบออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings


การบรรยายพิเศษครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา IC 62703 การสื่อสารเพื่อองค์กรสมัยใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟัง ได้ที่

https://forms.gle/4FvV3JU8sz67xKBa9

**#ฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย**

พิเศษ!! สำหรับบุคลากร PIM และ SPIM สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 3 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่

คุณวราภรณ์ ตั้งคลัง

ผู้บริหารกลุ่มงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์

โทร. 02 855 0766, 061 401 4965

E-mail : waraporntan@pim.ac.thคุณอาจสนใจ