ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

โครงการ ๙๙ ดวงตาเพื่อทหารกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดย thichaphat_d

10 ส.ค. 2565

5 views

โครงการ ๙๙ ดวงตาเพื่อทหารกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดมา ซึ่งล้วนคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทหารผ่านศึกผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติไทยให้คงความเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้


พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานสิ่งของอยู่เสมอ และเมื่อทหารเหล่านั้นได้รับบาดเจ็บ บางคนต้องสูญเสียอวัยวะจนกลายเป็นผู้พิการทุพพลภาพก็ยังทรงให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวเสมอมา ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านตึก ได้สนองพระราชปณิธาน


โดยจัดทำโครงการ "ความห่วงใยไร้พรหมแดน"เพื่อให้การดูแลสุขภาพ และให้การแนะนำด้านสุขภาพในเชิงรุกให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร หรือเนื่องจากมีความพิการมีความยากลำบากในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม  พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้ดำเนินการต่อยอดจากโครงการ "ความห่วงใยไร้พรหมแดน"


โดยการจัดทำโครงการ "๔๙ ดวงตาเพื่อทหารกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล" เพื่อให้บริการเปลี่ยนดวงตาเทียมและตรวจสุขภาพดวงตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงขอเชิญชวนทหารผ่านศึกผู้สูญสียดวงตา เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ "๙๙ ดวงตาเพื่อทหารกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล"ทหารผ่านศึกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โทร. 09 2246 7403 (ในวันและเวลาราชการ)นำทีมโดย แพทย์หญิง ปาจรีย์ ศรัยสวัสดิ์ และแพทย์หญิง รณิภา ศิริบูรณะคุณอาจสนใจ

Related News