ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบชุดกันหนาวพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบชุดกันหนาวพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดย pattraporn_a

17 ม.ค. 2565

35 views

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบชุดกันหนาวพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ ที่บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเชิญชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ ไปเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุ ,ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 3 ราย


ทั้งนี้ จากสภาพความกดอากาศสูงกำลังแรง ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็น โดยผลสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว มีราษฎรผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แสน 2 หมื่น 612 คน และเนื่องด้วยอำเภออมก๋อย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย ประกอบกับมีกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อาทิ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งบางส่วนยังขาดแคลนสิ่งจำเป็น สำหรับการดำรงชีวิต

Related News