พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบชุดกันหนาวพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัย ในจ.เชียงราย

14 ม.ค. 2565

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบชุดกันหนาวพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


วันนี้ที่โรงเรียนริมวัง 1 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเชิญชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 3 ราย


ทั้งนี้จากสภาพความกดอากาศสูงกำลังแรง ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้จังหวัดเชียงราย มีอากาศหนาวเย็น โดยผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว ประจำปี 2564 มีราษฎรที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 275,967 คน


โดยในพื้นที่อำเภอพาน มีราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว จำนวน 36,772 คน เนื่องด้วยอำเภอพาน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย ประกอบกับ มีกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อาทิ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งบางส่วน ยังขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต


ข่าวยอดนิยม