เศรษฐกิจ

ตั้ง 'ธรณิศ กรรณสูต' ลูกชายคนเล็ก 'เปรมชัย' นั่งประธาน 'อิตาเลียนไทย'

08 ธ.ค. 2564

210 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2564 เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานบริหาร


โดยระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง นายธรณิศ กรรณสูต ซึ่งเป็นบุตรชายคนเล็กของนายเปรมชัย กรรณสูต โดยมีตำแหน่งกรรมการ รองประธานบริหารอาวุโสและผู้ช่วยประธานบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานบริหารในกรณีที่ประธานบริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ 2 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป

ข่าวยอดนิยม