พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าฯ

03 ธ.ค. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้


วันนี้ เวลา 15.09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ นำ คณะภริยาทูตานุทูตประจำประเทศไทย และคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการออกร้าน "ไว ดับยู ซี เอ ดิพโลเมติก แชริตี้ บาซาร์ ครั้งที่ 66 ประจำปี 2019" (The 66th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2019) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา


นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ นางประยงค์ สุทธสุต อุปนายกสโมสรอาสากาชาด และนางสาวกษมา เหล่าพาณิชย์ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์


พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำ คณะข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนางสาวรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กับคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และของสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เขาใหญ่ โอโซนกอล์ฟ ครั้งที่ 16 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นำ คุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดการแสดงดนตรี "มิวสิค อีส มาย ไลฟ์" (Music is My Life) สมทบกองทุนกฤดิกร ศาตะมาน ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ข่าวยอดนิยม