พระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย นครราชสีมา-สุพรรณบุรี-สิงห์บุรี

28 ต.ค. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี


วันนี้ ที่จังหวัดนครราชสีมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน 2 แห่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์พิมาย อำเภอพิมาย ประกอบอาหาร จำนวน 1 หมื่น 4 พันกล่อง ดำเนินการวันนี้เป็นวันแรก และโรงครัวพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอเมือง ประกอบอาหารจำนวน 1,600 กล่อง รวม 15,600 กล่อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย


ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน 4 แห่ง ได้แก่ กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดคลองขุด อำเภอบางปลาม้า ประกอบอาหารจำนวน 6,200 กล่อง ,โรงครัวพระราชทาน ณ บ้านขนมจีน อำเภอบางปลาม้า ประกอบอาหารจำนวน 1,100 กล่อง, โรงครัวพระราชทาน ณ วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง ประกอบอาหารจำนวน 3,300 กล่อง และโรงครัวพระราชทาน ณ เทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประกอบอาหารจำนวน 2,200 กล่อง รวม 12,800 กล่อง


และที่ จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ เทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี ประกอบอาหารให้กับชุมชน ที่ถูกผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 1,850 กล่อง ดำเนินการวันนี้เป็นวันแรก ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม