พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูป ร.4

01 ต.ค. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช


วันนี้ เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระบรมราชุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร


ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต


เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ อีกทั้ง ทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้อง จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก ซึ่งประชาชนได้ถวายพระราชสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"


ทั้งยังทรงวางพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศ ทรงเปิดประตูเมืองค้าขายกับชาวยุโรป ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาการศึกษา วัฒนธรรม, สังคมศาสตร์, มานุษยวิทยา, การพัฒนาสังคมและสื่อสาร


โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2411 พระชนมพรรษา 64 พรรษา

ข่าวยอดนิยม