พระราชสำนัก

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ใน จ.สตูล

29 ก.ย. 2564

3 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดสตูล


ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2564


ซึ่งมูลนิธิฯได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการทุกประเภท ที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กพิการให้ดีขึ้น


ทั้งนี้มูลนิธิคุณพุ่ม ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณพุ่ม โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ และทรงพระเมตตาพระราชทานทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550

ข่าวยอดนิยม