การเมือง

เลขา UN ยกไทยให้เป็นเมืองหลวง UN ในเอเชีย ชื่นชม มีสันติภาพ มั่นคง พัฒนา

29 ก.ย. 2564

824 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

‘กุแตเรช’ เลขา UN พบ ‘ดอน’ รมว.ต่างประเทศ ชื่นชมไทย มีสันติภาพ มั่นคง พัฒนา พร้อมยกให้เป็นเมืองหลวงของ UN ในภูมิภาคเอเชีย


ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับ นายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา


ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ แสดงความยินดีกับนายกุแตเรซที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติเป็นสมัยที่2 และยืนยันบทบาทที่แข็งขันของไทยในการเป็นผู้ประสานงาน อาเซียน-สหประชาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ กล่าว ชื่นชมรายงาน “Our Common Agenda” ของเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจะช่วยวางแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ย้ำบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะรัฐสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ และเชื่อถือได้ ในโอกาสครบรอบ 75ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยในเดือนธันวาคม 2565ซึ่ง นายกุแตเรช ชื่นชมที่ไทยทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติในหลายด้าน รวมถึงด้านสันติภาพและความมั่นคง และการพัฒนา และชื่นชมการที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของสหประชาชาติในเอเชีย


นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งนายกุแตเรชกล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ต้องยกระดับความพยายามในการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทของเยาวชน ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเห็นว่า เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG จะช่วยส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งหุ้นส่วนความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อสร้าง “สมดุลของสรรพสิ่ง” ซึ่งจะเป็นหัวข้อหลัก ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคของไทยในปี 2565


ส่วนประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ในเมียนมา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการดำเนินการตามฉันทามติ 5ข้อของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้แทนพิเศษ มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเมียนมาอย่างสันติ


ทั้งนี้ นายกุแตเรช ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติเป็นสมัยที่สองเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564โดยก่อนหน้านี้ นายกุแตเรช เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โปรตุเกส และข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ


สำหรับภารกิจรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ (UNGA) ครั้งที่76 ครั้งนี้ ได้มีการพบปะหารือถึงความร่วมมือด้านต่างๆ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา,รัสเซีย ,คูเวต,บังกลาเทศ,อินเดีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย เป็นต้นด้วย

ข่าวยอดนิยม