พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลต่างๆ

28 ก.ย. 2564

43 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลต่างๆ


วันนี้ ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยชุด PAPR จำนวน 5 ชุด ,ชุด PPE จำนวน 500 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 600 ชิ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ให้เกิดความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจําจังหวัด ขนาด 595 เตียง และได้ขยายกําลังการรักษา สู่โรงพยาบาลสนามร่วมกับโรงพยาบาล ใกล้เคียงอื่นๆ คือ โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี (ท่าเรือบ้านโพธิ์) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ ขนาด 1 พัน 400 เตียง ส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์ ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย


และโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอคุระบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขนพระราชทาน 2 เครื่อง ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานเงินจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรค ระบาดต่างๆ )" จัดซื้อเพื่อพระราชทาน แก่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ได้ขยายกำลังการรักษา สู่โรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง


โดยการระบาดระลอกแรก ได้รับพระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ คือ เครื่องตรวจเสมหะความดันลบ 1 เครื่อง และห้องคลีนรูม สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบ เคลื่อนย้ายได้ 1 ห้อง และการระบาดระลอก 3 ได้รับพระราชทาน ชุด PPE, Face Shield, หน้ากากอนามัยทางการแพทย์, หน้ากาก N95 และหน้ากาก KN


ทั้งนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ โดยสามารถสมทบทุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

ข่าวยอดนิยม