พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ โรงเรียน ตชด.เชิญ พิศลยบุตร

22 ก.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร จังหวัดสงขลาเป็นโรงเรียนที่ 2


เวลา 13.04 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเปิดทำการสอน เมื่อปี 2513 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 130 คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 38 คน กำลังศึกษา 10 คน


โอกาสนี้ พระราชทานคำแนะนำ แก่ศิษย์เก่าในพระราชานุเคราะห์ ให้ขยันอ่านหนังสือมากๆ หมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ ก็จะประสบความสำเร็จ สามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนได้


สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 เป้าหมายหลักเรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา ปีการศึกษา 2564 พบว่าเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 3 คน และภาวะเตี้ย 6 คน แก้ไขโดยครูออกเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ส่วนเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วน 22 คน ให้ลดอาหารประเภทแป้ง ไขมัน น้ำตาล และขนมหวาน ออกกำลังกายหลังเลิกเรียน 30 นาที


ด้านผลการประเมินการสอบ NT และ O-Net ปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ แก้ไขโดยปรับแผนการสอน รวมทั้งนำคำแนะนำวิธีจัดการเรียนการสอน จากครูโรงเรียนคู่พัฒนา และจากมหาวิทยาลัยทักษิณไปใช้ให้เหมาะสม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้นักเรียนรับใบงานที่โรงเรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ แล้วนัดสอนกลุ่มย่อย เพื่อมอบใบงาน และข้าวกล่องให้นักเรียนนำกลับบ้าน ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับปิ่นโตพระราชทาน จึงสะดวกต่อการมอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง


ส่วนกิจกรรมห้องสมุด มีนักเรียนและศิษย์เก่า มาใช้บริการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมต่อเนื่อง ,กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ได้ฝึกทักษะการทำบัญชี เพื่อส่งเสริมและฝึกนิสัยการออม มีร้านขายสินค้าให้สมาชิก บุคคลทั่วไป พร้อมปันผลกำไร ให้กับผู้ถือหุ้น


กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ มีสำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรสงขลา มาถ่ายทอดการทำขนมกล้วยนึ่ง , มะพร้าวแก้ว ,ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว จำหน่ายที่ร้านสหกรณ์ และรายวิชาการงานอาชีพ สอนการทำผ้ามัดย้อม และทักษะการซ่อมแซมเสื้อผ้า ชุดนักเรียน


ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้ฝึกทักษะให้กับนักเรียน โดยใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนปลูกไม้ผล, ปลูกผักกินใบ ,ปลูกผักยกแคร่, และถั่วลิสง นอกจากนี้ได้พัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ 9 ฐานให้กับผู้ที่สนใจ อาทิ สาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อกำจัดเชื้อราในดิน และป้องกันรากเน่าในผัก ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ,เลี้ยงหมูป่า และปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ ผลผลิตที่ได้จำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวัน ผ่านระบบบัญชีสหกรณ์ เพื่อประกอบอาหารให้กับนักเรียน


โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัส เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน และชุมชน

ข่าวยอดนิยม