พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564

21 ก.ย. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานฯ ,นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พื้นที่ภาคกลาง จำนวน 14 โครงการ ซึ่งโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ อาทิ โครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำ บริเวณบ้านภูไทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี


นอกจากนี้ ยังรับทราบผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่แล้วเสร็จ 3 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ มีโครงการที่แล้วเสร็จ อาทิ โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประมาณ 2 พันไร่ และช่วยระบายน้ำช่วงน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ,โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวา พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค มีพื้นที่ได้ประโยชน์ประมาณ 500 ไร่


ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนองพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎร

ข่าวยอดนิยม