สรุปข่าว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำร่องฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 10 - 18 ปี

20 ก.ย. 2564

46 view

แฟลช นิวส์

ติดตามข่าวด่วน สถานการณ์ล่าสุดได้ทุกวัน เช้าจรดค่ำ กับแฟลชนิวส์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำร่องฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 10 - 18 ปี

ราชวิทยาลัยจุฬากรณ์ นำร่องฉีดวัคซีนบริจาค "ซิโนฟาร์ม" ให้เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปี ในโครงการ VACC 2 School วันแรก มีนักเรียนเข้ารับการฉีด 2,000 คน โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว หลังฉีดยังไม่พบผู้มีอาการข้างเคียงระหว่างรอสังเกตอาการ


ก.คลังมีมติขยายเพดานก่อหนี้สาธารณะเป็นไม่เกินร้อยละ 70

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มีมติขยายเพดานก่อนี้สาธารณะ จากไม่เกินร้อยละ 60 เป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ต่อจีดีพี รองรับการกู้เงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบโควิด-19


ธ.ออมสินให้กู้เสริมสภาพคล่อง-ปิดบัญชีหนี้ดอกเบี้ยแพงผ่อน 0% 6 เดือน

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ "สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์" เพื่อเสริมภาพคล่องให้ประชาชน สามารถนำไปไถ่ถอนจำนองสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น โดยให้ใช้ บ้าน ที่ดิน หรือคอนดที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ภายใต้แคมเปญ "กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า" โดย 6 เดือนแรก ไม่ต้องชำระงินต้นและดอกเบี้ย


ก.เกษตรฯเยียวยาเพิ่มช่วยเกษตรกรประสบภัยพิบัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯย้ำมีการปรับหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยจะได้รับรายละไม่เกิน 30 ไร่ ทั้งนี้ข้าวได้ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และผัก 1,980 บาท ไม้ผลและไม้ยืนต้น 4,048 บาท

ข่าวยอดนิยม