พระราชสำนัก

แพทย์พอ.สว. กระจายฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' ให้กลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่างๆ

17 ก.ย. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม แก่จังหวัดพอ.สว. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่างๆ


วันนี้ ที่จังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัด ออกตรวจเยี่ยม หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน พร้อมทั้งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เดินทางไปรับการฉีดวัคซีนพระราชทาน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


ที่จังหวัดน่าน นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดน่าน และสมาชิกอาสาสมัคร มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดน่าน ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านสันเจริญ อำเภอท่าวังผา ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน หรือเย้า รวม 498 ราย พร้อมกับเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ ให้บริการวัคซีนแก่ผู้ป่วยที่บ้าน 2 ราย


ทั้งนี้จังหวัดน่านจัดสรรวัคซีนพระราชทาน จำนวน 5 พันโดส ให้กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอเวียงสา , อำเภอท่าวังผา , อำเภอนาหมื่น , อำเภอแม่จริม , อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ


ส่วนที่จังหวัดลำปาง นายธนกร ขันซ้าย นายอำเภอสบปราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลสบปราบ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำจังหวัด ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวม 159 ราย ทั้งนี้จังหวัดลำปาง ได้จัดสรรวัคซีนพระราชทาน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 13 อำเภอ พร้อมทั้งออกหน่วย ตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรัง ที่อยู่ตามบ้าน พร้อมมอบยาชุดพระราชทานให้กับประชาชนที่รับบริการด้วย


และที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำจังหวัด ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปาะบาง ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้ ในอำเภอวังสมบูรณ์ และผู้ป่วย กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง รวมทั้งสิ้น 220 คน

ข่าวยอดนิยม