พระราชสำนัก

พอ.สว. ออกหน่วย ฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' แก่ปชช.กลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่างๆ

16 ก.ย. 2564

32 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่างๆ


วันนี้ที่ศาลาประชาคมส่วนอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา , สมาชิกพอ.สว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 1


ตามที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานแก่ ประชาชนกลุ่มเปาะบาง ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พระสงฆ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการนัดของวัคซีน ในอำเภอตะกั่วป่า จำนวน 596 ราย พร้อมลงพื้นที่บริการ ฉีดวัคซีนเชิงรุก แก่ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า โดยมีเป้าหมายครอบคลุมครบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดพังงา รวม 2,500 ราย ระหว่างวันที่ 16 - 29 กันยายน 2564


ที่วัดภูมิบาลวัฒนา (วัดเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทาน ที่ให้บริการกับประชาชน ในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพระราชทาน และฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยวันนี้ให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมกันทุกอำเภอรวม 2,500 ราย


นอกจากนี้ ได้นำวัคซีนพระราชทาน ฉีดให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยทุพพลภาพที่บ้าน เพื่อให้สามารถได้รับการอย่างทั่วถึง และเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนโดยเร็ว


ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน โรงเรียนหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว และออกให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนที่บ้าน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาส และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่หน่วยบริการได้ รวม 1,000 ราย พร้อมกันนี้ยังได้มอบยาชุดพระราชทาน ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วย


และที่จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ณ หอประชุมหมู่บ้านห้วยหยวก อำเภอเวียงสา พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมบ้าน บริการวัคซีนให้กับผู้ป่วย ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้ ณ ชุมชนมลาบรี รวมผู้รับบริการ 593 ราย


ซึ่งจังหวัดน่าน ให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 15 - 22 กันยายนนี้ ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญ ของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวยอดนิยม