พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานประชุมมูลนิธิหัวใจฯ ครั้งที่ 39

10 ก.ย. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 39 ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


วันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 39 ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในเรื่องต่างๆ


อาทิ การรายงานกิจกรรมของมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่ความรู้แก่ ประชาชน ได้แก่ การจัดนิทรรศการวันหัวใจโลก, การเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพหัวใจ, กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โครงการผ่าตัดหัวใจ, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารไทย หัวใจดี , โครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ , โครงการฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการดำเนินงานตามแผนของมูลนิธิฯ ประจำปี 2564 และการพิจารณาแผนงานประจำปี 2565


ทั้งนี้ มูลนิธิ​หัวใจแห่งประเทศไทย​ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย​ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างกว้างขวาง และสามารถดำเนินการหาทุนสำหรับใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ


โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน​กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ที่ผ่านมามีภารกิจหลักสำคัญ คือ เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหัวใจให้กับประชาชนผ่านโครงการต่าง ๆ​


อาทิ​ โครงการหัวใจสัญจร​ จัด​ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด​ ลงพื้นที่ไปในจังหวัดที่ห่างไกล ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง เพื่อช่วยตรวจ และให้การวินิจฉัยโรคหัวใจอย่างถูกต้องด้วยอุปกรณ์พิเศษ รวมถึงแนะนำเรื่องการรักษาและผ่าตัด,​ โครงการฝึกอบรบการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน​ ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้​ ความเข้าใจ​ และนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง

ข่าวยอดนิยม