เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส.คลอดสินเชื่อหนุนปลูกกัญชา ดอกเบี้ย 0.01%

08 ก.ย. 2564

75 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อหนุนการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย ดอกเบี้ยเพียง 0.01% ต่อปี


นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจในการปลูกพืชกัญชา เพื่อนำไปศึกษาวิจัยและพัฒนาสำหรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือ เภสัชกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการเพาะปลูกกัญชาที่เพิ่มขึ้น ธ.ก.ส. จึงได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยพัฒนา และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและชุมชน ผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยต่ำ เพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี หรือ ล้านละร้อย ใน 3 ปีแรก


โดยคุณสมบัติผู้ขอกู้ ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดทำ MOU กับหน่วยงานของรัฐ หรือ สถาบันการศึกษา ที่ศึกษาวิจัย หรือ มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ เกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด และต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา จาก อย. สนใจติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/jpr_9K7r82U

ข่าวยอดนิยม