พระราชสำนัก

พอ.สว. ออกหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน 'ซิโนฟาร์ม' แก่ปชช.ในจังหวัดต่างๆ

07 ก.ย. 2564

70 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม สร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ


วันนี้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานให้แก่จังหวัดชัยนาท


โดยบริการฉีดแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางใน 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีน ระหว่างวันที่ 7 ถึง 15 กันยายน 2564 ด้วยทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดการแพร่ระบาดของโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ส่วนที่จังหวัดจันทบุรี แพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พร้อมสมาชิกพอ.สว.จังหวัดจันทบุรี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน โดยให้บริการประชาชน ที่โรงพยาบาลท่าใหม่ จำนวน 182 ราย , โรงพยาบาลสองพี่น้อง 64 ราย และโรงพยาบาลเขาสุกิม 84 ราย เพื่อสร้างภูมิคุมกันให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัด บุคคลเร่ร่อนไร้ที่พัก ผู้มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยเรื้อรัง พระ นักบวช และกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก


ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในทุกภูมิภาค


และที่จังหวัดสตูล บริเวณวัดย่าบลพัฒนา ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. บริการฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์มพระราชทาน แก่พระภิกษุสงฆ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน และในวันที่ 9 กันยายนนี้ จะฉีดให้กับผู้นำศาสนาอิสลาม และกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

ข่าวยอดนิยม