บันเทิง

ช่อง 3 ได้รับรางวัล “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม อวอร์ด ปี 2563”

03 ก.ย. 2564

67 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ช่อง 3 ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการนำเสนอเนื้อหาสาระที่ดีให้แก่สังคมไทย ได้รับรางวัล “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563” ประเภทละคร ได้แก่ ละครเรื่อง “ทองเอก หมอยาท่าโฉลง” และ “วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2” 

จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องบุคคล หน่วยงานที่ผลิต และนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวาง มาขยายผลในสื่อรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด้านต่างๆ ต่อไป รางวัลดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยพิจารณาผลงานในปี 2562-2563 ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 315 ผลงานจาก 9 ประเภท
งานประกาศรางวัล “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Virtual Live โดยมี คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวชื่นชมผู้ได้รับรางวัล และขอบคุณผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมที่ทำให้สังคมไทยมีคุณธรรมนำ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อในปีต่อ ๆ ไป


ข่าวยอดนิยม