พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ พอ.สว. เพื่อนำฉีดให้ ปชช.

31 ส.ค. 2564

98 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม สร้างภูมิคุมกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน


วันนี้ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบการจองวัคซีน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง และชาวไทยภูเขา จำนวน 281คน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสืบสานพระประณิธานที่ทรงห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 และทรงให้ความสำคัญ ในการป้องกันเพื่อยับยั้งการระบาดในประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้พระราชทานพระนโยบาย ให้หน่วยงานในพระดำริ ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนจัดหาวัคซีน เพื่อพระราชทานได้อย่างรวดเร็ว


ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระภิกษุ นักบวช และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีน จำนวน 1,500 คน


ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ได้นำเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 300 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง และจะกระจายฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับกลุ่มเปราะบาง ครอบคลุมในทุกอำเภอ


ที่วัดโคกตายอ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบึงสามพัน ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในตำบลบึงสามพัน จำนวน 180 คน และวันที่ 1 กันยายน จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ที่ตำบลวังพิกุล อีก 144 คน โดยพอ.สว.จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กระจายวัคซีนพระราชทาน ให้กับกลุ่มเปราะบางครบทั้ง 11 อำเภอ


ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม จังหวัดตาก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์มเข็มแรก ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้พิการ พระสงฆ์ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง จำนวน 350 คน และกำหนดฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยจังหวัดตากจะทยอยฉีดวัคซีนพระราชทานให้ครบทั้ง 9 อำเภอ


ที่โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง บุคลากรการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พอ.สว. ออกให้การบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับประชาชนจำนวน 500 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด และในวันที่ 2 กันยายน จะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการการฉีดวัคซีนพระราชทาน ที่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 บ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ เป้าหมาย 600 คน

ข่าวยอดนิยม