เศรษฐกิจ

ครม.เคาะ 4 มาตรการลดค่าเทอมรัฐ-เอกชน พร้อมจ่ายเยียวยาคนละ 2,000 บาท

27 ก.ค. 2564

54 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบมาตรการ ช่วยเหลือค่าเทอม สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ปกครองด้วย


โดยมาตรการสำหรับช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ครอบคลุมทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน มี 3 มาตรการ ประกอบด้วย

1. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับ ผู้ปกครองนักเรียนคนละ 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1คน ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 10.8 ล้านคน

2. จัดสรรค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ช่วยให้กับสถานศึกษา

3. ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชน ให้เท่ากับปี 2563


ส่วนระดับมหาวิทยาลัย จะช่วยเฉพาะการลดค่าเทอม โดยในมหาวิทยาของรัฐ แบ่งการลดค่าเทอมออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่

ขั้นที่ 1 ค่าเทอมไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%

ขั้นที่ 2 ค่าเทอมตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ลด 30%

ขั้นที่ 3 ค่าเทอมตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลด 10%


ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชน รัฐบาลสนับสนุนค่าเทอมให้ นักศึกษา คน 5,000 บาทสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/pzgnxLwbjHg


ข่าวยอดนิยม