ในประเทศ

เครือข่ายพยาบาล ออกแถลงการณ์จี้ ‘สภาการพยาบาล’ทำหน้าปกป้องสวัสดิภาพบุคลากร

24 ก.ค. 2564

2.6K view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

เครือข่ายพยาบาล ออกแถลงการณ์จี้ ‘สภาการพยาบาล’ หลังไร้วี่แววองค์กรวิชาชีพทำหน้าที่ปกป้องสวัสดิภาพพยาบาล ขณะที่บุคลากรและประชาชนต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ พร้อมล่ารายชื่อพยาบาลวิชาชีพกดดัน


เพจเฟซบุ๊ก 'Nurse Connect' โพสต์ข้อความระบุ  พยาบาลทั่วประเทศเคลื่อนไหว! หลังไร้วี่แววองค์กรวิชาชีพ ขณะที่บุคลากรและประชาชนต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ ออกแถลงการณ์พร้อมล่ารายชื่อพยาบาลวิชาชีพ แย้ม พร้อมบุกสภาการพยาบาล


วันนี้เวลา 19.30 น. กลุ่ม'เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์' ปล่อยแถลงการณ์ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันมีใจความสำคัญกล่าวถึง'มาตรการการจัดการ'ต่อการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคน พร้อมทั้งประกาศข้อเรียกร้อง3ประการคือ


1. การจัดสรรวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคCovid-19เช่นmRNAvaccine,Protein subunit vaccineอย่างทั่วถึงและรวดเร็วแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน


2. การมีนโยบายการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของวิชาชีพพยาบาล(PositivePractice Environment) เพื่อปกป้องสวัสดิภาพทางกายและจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพจากการคุกคามโดย ผู้ร่วมงาน


3. สภาการพยาบาลต้องมีมาตรการในการคุ้มครองเยียวยาเพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของ สมาชิกสภาการพยาบาล ทั้งในเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และการเยียวยาสมาชิกเมื่อได้รับผลกระทบ จากการปฏิบัติงาน


พร้อมทั้งเชิญชวนพยาบาลทั่วประเทศมาร่วมกันลงชื่อกับแถลงการณ์และข้อเรียกร้องนี้ ยืนยัน เป็นสิทธิที่พึงกระทำได้โดยไม่มีความผิด #หนึ่งเสียงของท่านเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลง เราทุกคนกำลังเผชิญกับภาระงานที่เข้าขั้นวิกฤต เพื่อนของเรา ประชาชนของเราต้องเจ็บป่วย เสียชีวิต เราสามารถทนนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้หรือ


“เพราะพวกเราไม่ได้ร้องขออะไรมากไปกว่าการที่ขอให้รัฐและสภาการพยาบาล ทำหน้าที่ของตนเองเลย บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสภาการพยาบาล มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อ 'เป็นตัวแทน'ของผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมทั้งมีหน้าที่ 'ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก' ในสถานการณ์แบบนี้ สภาฯคิดว่า มันเป็นธรรมแล้วหรือ เราเพียงแต่ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลุกออกมาทำหน้าที่ของตนเองเพียงเท่านั้น” เสียงจากพยาบาลวิชาชีพคนหนึ่งกล่าว


รัฐล้มเหลว ประชาชนล้มตาย และสภาการพยาบาลไม่ทำหน้าที่อันสมควรพึงกระทำ!


พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ร่วมลงชื่อได้ที่

https://forms.gle/CFyinumJveGXmcSW8


อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มได้ที่

ภาษาไทย 

https://drive.google.com/.../1mh2AZT9ug7BOzhUkxG8znb.../view

ข่าวยอดนิยม