พระราชสำนัก

หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันประกอบอาหารมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

14 ก.ค. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หน่วยงานต่างๆ สนองพระราชดำริ ในการมอบอาหารแก่ผู้ถูกผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันนี้ที่ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


โดยวันนี้ นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน แก่ผู้แทนจากอำเภอต่าง ๆ รวม 3,295 ชุด


นอกจากเมนูอาหารพระราชทานแล้ว ยังมีเมนูที่สภากาชาดไทย สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี จัดทำอาหารตามเมนูและมาตรฐานครัวพระราชทาน ฯ ตามที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยกำหนด ผู้ประกอบการทุกร้านที่ดำเนินการจัดทำเมนูต่าง ๆ ได้ผ่านการควบคุมมาตรฐานการปรุงอาหาร การแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ประกอบอาหาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เพื่อรักษามาตรฐานของอาหารพระราชทาน และความปลอดภัยของประชาชน ที่รับอาหารพระราชทานเป็นสำคัญ


พร้อมกันนี้ได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยยากไร้ 3 ราย ในพื้นที่ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี พร้อมทั้งมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชน ที่ได้รับอาหารพระราชทานเป็นอย่างยิ่ง


ทั้งนี้สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน 99 บาท ในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อช่วยเหลือประชาชน , ผู้สูงวัย ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ส่วนที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครัวร้านปรุงสารพัด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร มีบุคลากรสถาบันฯ สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้สมทบทุนจากภายนอก และจิตอาสาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาดถูกหลักอนามัย เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันนี้ได้ส่งมอบอาหารแก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงพยาบาลหนองเสือ รวม 400 กล่อง ด้วยความมุ่งมั่นในการทำความดี เสียสละและช่วยเหลือสังคม ของบุคลากรและจิตอาสา ในการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


และที่อาคารศรีจุลทรัพย์ เขตปทุมวัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการสัมผัส และเป็นไปตามมาตรการการป้องกัน ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน รับมอบอาหาร วันละ 2 มื้อ รวม 4,000 กล่องต่อวัน และนำไปมอบให้กับหัวหน้าชุมชนบ้านครัวใต้ ,ชุมชนวัดชัยมงคล และแคมป์คนงาน จำนวน 4 แห่ง บริเวณ ซอยวัดสามง่าม ,ซอยปลูกจิต บ้านครัวใต้ และแขวงปทุมวัน เพื่อมอบให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อน

ข่าวยอดนิยม