พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวชิรมุนี วัดป่าจิตตภาวนา

10 มิ.ย. 2564

71 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวชิรมุนี วัดป่าจิตตภาวนา จังหวัดปทุมธานี


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรมุนี ณ วัดป่าจิตตภาวนา ตำบลคูคต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระครูปทุมภาวนาวิกรม เป็นพระราชวชิรมุนี ศรีวิปัสสนา ธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564


พระราชวชิรมุนี นามเดิมว่า ประสพไชย ธุวะนุติ เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2491 จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจากประเทศฟิลิปปินส์ และศึกษาต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา เมื่อใกล้จบการศึกษาในปีสุดท้าย ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน และเริ่มปฏิบัติธรรม จนมีโอกาสพบกับพระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี เกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงขอยุติการศึกษา และได้อุปสมบทในปี 2519 ฝึกหัดปฏิบัติเจริญจิตตภาวนา


ต่อมามีผู้ถวายที่ดินแก่หลวงพ่อชา ณ อำเภอลำลูกกา ซึ่งได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์จิตตภาวนาราม และมอบหมายให้พระอาจารย์ประสพไชย กันตสีโล มาจำพรรษา โดยได้ปฏิบัติเนสัชชิกธุดงค์เจริญสมาธิวิปัสสนา จนเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ต่อมาได้สร้างเป็นวัดป่าจิตตภาวนา สาขาที่ 44 ของวัดหนองป่าพง และได้อบรมธรรมะสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนจวบจนปัจจุบัน

ข่าวยอดนิยม