พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19

09 มิ.ย. 2564

38 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานเครื่องมือ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันนี้ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี พลเรือตรีชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 10 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 มากขึ้น


พร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ PAPR จำนวน 6 ชุด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างสูงสุด ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 20 คน และมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ถึง 70 เตียง


ส่วนที่ โรงพยาบาลชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง หรือ ออกซิเจน ไฮ โฟล์ว จำนวน 13 เครื่อง เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือโรงพยาบาลชลบุรี 7 เครื่อง และโรงพยาบาลบ้านบึง 6 เครื่อง ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีผู้ป่วยติดเชื้อที่แสดงอาการ เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก


ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศโทธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบชุด PAPR พระราชทาน จำนวน 18 ชุด จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุด PAPR โดยกรมแพทย์ทหารอากาศจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลจันทรุเบกษา และโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) เพื่อประจำห้องผ่าตัด สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย


นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow จาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยวันนี้พระราชทานให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 6 เครื่อง โดยมีพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก รับมอบ


ที่โรงพยาบาลลาดกระบัง สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ หรือเครื่อง PAPR จำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งมีแพทย์หญิงอัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ, โรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 5 เครื่อง โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 เครื่อง มีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเครื่อง Oxygen High Flow เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น และสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

ข่าวยอดนิยม