พระราชสำนัก

สภากาชาดไทย-สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประกอบอาหาร มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

04 มิ.ย. 2564

25 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สภากาชาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนองพระราชดำริ ในการประกอบอาหาร มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19


วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ขึ้น ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบอาหารสำหรับช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19


ซึ่งในวันนี้จะมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เปิน ,อำเภอตาคลี , เทศบาลนครสวรรค์ และอำเภอเมืองนครสวรรค์ รวม 3 พัน 587 ชุด นอกจากนี้ยังได้มอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุยากไร้และไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จำนวน 3 ราย


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นําเงินพระราชทาน จำนวน 1 แสนบาท พร้อมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ไปถวายแด่พระเทพดิลก เจ้าคณะภาค 9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาหารพระราชทาน สำหรับนำไปช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ส่วนที่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า มีบุคลากร นักศึกษา นักเรียน จิตอาสาของสถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมประกอบอาหารกล่อง พร้อมบรรจุน้ำดื่ม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สํานักการแพทย์ และศูนย์บริการวัคซีน อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และส่งมอบกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี และเป็นผู้ให้

ข่าวยอดนิยม