การเมือง

กทม. ประกาศขยายเวลาปิดกิจการ 35 ประเภทต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มิ.ย. 64

01 มิ.ย. 2564

1.2K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

วันนี้ (1มิ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31) โดยระบุว่า


ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ 16/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้


1.ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 (อ่านที่นี่) (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564


2.กรณีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และกรณีขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับ 29) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564


ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564


ทั้งนี้ กิจการ 35 ประเภท ประกอบไปด้วย อาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันกวดวิชาและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ,สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน


สถานประกอบกิจการอาบอบนวด สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร, สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่, สนามชนโค สนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน, โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ,สวนน้ำ สวนสนุก, สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก


สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์, สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลตหรือการเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน, โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด, สถานที่เล่นโบลิ่งหรือตู้เกม , ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต, สระว่ายน้ำสาธารณะหรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน


สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส, สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุม, พิพิธภัณฑ์ , ห้องสมุดสาธารณะ ชุมชน เอกชนและบ้านหนังสือ, สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน, สถานดูแลผู้สูงอายุ, สนามมวย โรงเรียนสอนมวย, โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้(ยิม)


สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทำเล็บ, สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ,สนามม้า , ศูนย์พระเครื่อง พระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชา, สถานที่สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักคลินิกเสริมความงาม สถานเสริมความงามและคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม


สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(ร้านสปา) ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า, สนามแข่งขันทุกประเภท, สถานที่แสดงมหรสพหรือสถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ, สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน


ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพาะกิจกรรมสระ ตัด ซอย แต่งผมและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน, สวนสาธารณะ สวนพฤกษชาติ และสวนดอกไม้ ,สนามกีฬาทุกประเภททั้งในร่มและกลางแจ้ง สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟและสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง

ข่าวยอดนิยม