พระราชสำนัก

สภากาชาดไทย ตั้งครัวพระราชทาน จ.บุรีรัมย์ ประกอบอาหารมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

18 พ.ค. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อเนื่องวันที่ 8 เพื่อประกอบอาหารมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


การจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาต เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


โดยวันนี้นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 4 พัน 388 ชุด ให้แก่ผู้แทนชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ , โรงพยาบาลบุรีรัมย์ , ชุมชนบริเวณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี , อำเภอหนองหงส์ ,อำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอกระสัง นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ยังได้สนับสนุนอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้รับซื้อวัตถุดิบ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร จากชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้พิการ


ซึ่งสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE หรือโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" เลขที่ 023-6-06799-0


นอกจากนี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า จิตอาสาของสถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ และนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปากเกร็ด 2 จํานวน 200 กล่อง และโรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 200 กล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมส่งมอบกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด- 19 ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี และเป็นผู้ให้แก่ส่วนรวม


และโครงการกล่องอาหารปันสุข โดยวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร สนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันนี้จิตอาสา ได้ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อนำไปมอบ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ที่ชุมชนเคหะบ่อนไก่ , ศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี , ศูนย์สาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน รวม 520 ชุด ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานวัตถุดิบใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อพระราชทานขวัญ และกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชน ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมสนับสนุนโครงการ กล่องอาหารปันสุข ได้ที่บัญชี วัดปทุมวนาราม ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 218-270241-5


ข่าวยอดนิยม