พระราชสำนัก

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระศรีฯ พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ ช่วยเหลือผู้ป่วยชุมชนเขตหลักสี่-ผู้ใช้แรงงาน ติดโควิด-19

18 พ.ค. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยชาวชุมชนเขตหลักสี่ และผู้ใช้แรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันนี้ เวลา 13.34 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ เฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 1 หมื่นเม็ด ซึ่งมีพระวินิจฉัยให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดหา เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยชาวชุมชนเขตหลักสี่ และผู้ใช้แรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19


โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกลาง เฝ้ากราบทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2564 เป็นจำนวนมาก 4 หมื่น 1 พัน 770 คน จาก 28 คลัสเตอร์ กระจายอยู่ใน 19 เขต สำหรับในพื้นที่เขตหลักสี่ พบการระบาดบริเวณที่พักผู้ใช้แรงงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีผู้ติดเชื้อ 1 พัน 81 คน โดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค ปรับปรุงสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ ห้ามเข้า-ออกพื้นที่ ห้ามเคลื่อนย้ายคนงาน และลดการเคลื่อนที่ของประชากร อย่างน้อย 14 วัน รวมทั้ง ตรวจคัดกรองเชิงรุกคนงานทั้งหมด และตรวจคัดกรองเชิงรุกบริเวณชุมชนโดยรอบ


พร้อมกันนี้ พระราชทานพระดำรัส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกำลังหลัก ทุ่มเทดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าว และพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนและผู้ป่วยให้หายดี กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวอันเป็นที่รักได้โดยเร็ว


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อีกทั้งทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงการช่วยชีวิตผู้ป่วย ที่ขณะนี้พบภาวะปอดอักเสบเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ได้พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ ที่มีฤทธิ์ต่อต้านอาร์เอ็นเอไวรัสหลายชนิด เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบ จำนวน 7 หมื่นเม็ด ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข , กรุงเทพมหานคร , กรมแพทย์ทหารบก และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ แก่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมอีก 5 หมื่นเม็ด เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิต รวมยาฟาวิพิราเวียร์ ที่พระราชทานแก่หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวแล้วจำนวน 1 แสน 3 หมื่นเม็ด

ข่าวยอดนิยม