พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆ ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19

17 พ.ค. 2564

31 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน เครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19


วันนี้ ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานงบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" จัดซื้อ "เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์" (Oxygen High Flow) จำนวน 530 เครื่อง และมีพระราชานุมัติ พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ 456 เครื่อง รวมกว่า 80 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เนื่องจากเกิดการระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้


การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และประชาชนผู้มารับบริการ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


และที่โรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์ธำรงศักดิ์ คงมั่น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี ได้รับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ช่วยให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ สามารถรับมือกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคได้ดียิ่งขึ้น


ปัจจุบันโรงพยาบาลสระบุรี มีผู้ป่วยติดเชื้อ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และมีอาการความผิดปกติ ของระบบทางเดินหายใจ อยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากเชื้อเข้าสู่ปอด การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสระบุรี และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง


ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 ซึ่งเงินบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ข่าวยอดนิยม