พระราชสำนัก

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน มอบอาหารแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ที่ จ.บุรีรัมย์

11 พ.ค. 2564

29 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ณ โดมสวน รมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 11 ถึง 20 พฤษภาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์


โดยวันนี้นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน จำนวน 3 พัน 530 ชุด ให้แก่ผู้แทนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์, อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , อำเภอพุธไธสง และอำเภอสตึก พร้อมเดินทางไปเยี่ยมผู้พิการ เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง


ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE หรือโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" เลขที่ 023-6-06799-0


และที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า มีจิตอาสาของสถาบันฯ ประกอบด้วยบุคลากร นักศึกษา นักเรียน และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จํานวน 200 กล่อง และ สถาบันบำราศนราดูร จํานวน 200 กล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมส่งมอบกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี และเป็นผู้ให้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย มาอย่างยาวนาน ทรงมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นํามาเป็นหลักในการดําเนินงาน ส่งผลให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความเป็นจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง


ข่าวยอดนิยม