พระราชสำนัก

พิธีปิด ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

03 พ.ค. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อมอบอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวันสุดท้าย


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายนถึง 3 พฤษภาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ รวม 25,675 ชุด ซึ่งวันนี้มีพิธีปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน และมอบอาหารพระราชทาน จำนวน 3,200 ชุด ให้แก่ผู้แทนในอำเภอต่างๆ พร้อมเดินทางไปเยี่ยมผู้พิการ เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชน ที่ได้รับอาหารพระราชทาน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


ทั้งนี้ สภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE หรือโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" เลขที่ 023-6-06799-0 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.1664


ส่วนที่ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันนี้จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบด้วยบุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ประกอบอาหารกล่อง และนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมน้ำดื่ม ที่โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แห่งละ 200 กล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการร่วมสมทบทุนทั้งภายในสถาบัน และเครือข่ายสถานประกอบอาหาร ซึ่งในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหาร และนําส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการทำความดี ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวยอดนิยม