พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยพระราชทาน รพ.ท่าสองยาง

26 เม.ย. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพระราชทานอาคารผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง สำหรับแผ่นศิลาฤกษ์ที่ใช้ประกอบพิธีในวันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิมและทรงพระสุหร่าย ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564


สืบเนื่องจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานอาคารผู้ป่วยใน ขนาดความสูง 5 ชั้น แทนอาคารหลังเดิมซึ่งมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานมายาวนาน เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างด้าวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2563 กำหนดแล้วเสร็จในปี 2565


ปัจจุบันโรงพยาบาลท่าสองยาง มีแพทย์ประจำโรงพยาบาล 7 คน ,พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์รวม 398 คน มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวน 6 ตำบล ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารของอำเภอท่าสองยาง การได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่ราษฎรชาวจังหวัดตาก และพื้นที่ใกล้เคียง อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวยอดนิยม