เศรษฐกิจ

ก.คลัง ห่วงหนี้ครัวเรือนพุ่งสูง-คนขาดเงินออม หลังโควิดระบาดหนัก

22 เม.ย. 2564

282 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

กระทรวงการคลัง ห่วงหนี้ครัวเรือนพุ่งสูง - คนขาดเงินออม หลังโควิด-19 ระบาดหนัก


โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สถานการณ์ด้านการเงินโดยรวมของคนไทย มีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 4 ประเด็น ประเด็นแรก หนี้ครัวเรือนไทย โดยในไตรมาสที่ 3 ในปี 62 มีสัดส่วนต่อจีดีพีที่ 78.9% ถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ แต่เมื่อได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สัดส่วน เพิ่มขึ้นเป็น 86.6% ในไตรมาสที่ 3 ปี 63 สูงสุดในรอบ 18 ปี สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของสถานะการเงินของคนไทย เมื่อต้องเผชิญภาวะวิกฤต


และเมื่อดูผลสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุในปี 60 พบว่า ในช่วงหลังเกษียณ ผู้สูงอายุประมาณ 34.7% ยังต้องพึ่งพารายได้ของบุตรหลาน  อีก 31% ยังต้องทำงาน เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยจำนวนไม่น้อย อาจมีความเสี่ยงภาวะเกษียณทุกข์ได้ในอนาคต


ขณะที่ผลการสำรวจการออมภาคครัวเรือนไทย เมื่อไตรมาส 3 ปี 2561 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 5.8 ล้านครัวเรือนไทย หรือ 27.1% ไม่มีเงินออม และเมื่อพิจารณาถึงวิธีการออม พบว่า คนไทย 38.9% มีพฤติกรรมใช้ก่อนออม อีก 38.5% มีการออมไม่แน่นอน มีเพียง 22.6% ที่มีพฤติกรรมออมก่อนใช้


ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจทักษะทางการเงินของคนไทย ที่จัดทำโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่พบว่า คะแนนด้านความรู้ด้านการเงินของคนไทยต่ำมาก และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่ทำการสำรวจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ส่งผลสะท้อนต่อเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในเชิงโครงสร้างและปัจเจกบุคคลสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/hLzz_1JguN0

ข่าวยอดนิยม