เศรษฐกิจ

เปิดกระเป๋าสตางค์รัฐบาล ส่องงบสู้โควิด-19 พอใช้ถึงสิ้นปีหรือไม่ ?

09 เม.ย. 2564

116 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอก 3 สร้างความกังวลว่า รัฐบาลจะมีเม็ดเงินเหลือพอรับมือหรือไม่ ทั้งการใช้จ่าย เยียวยา และดูแลประชาชนได้มากน้อยเพียงใด


โดยวงเงินในการรับมือโควิด-19 ของรัฐบาล จะมาจากเงิน 2 ส่วน คือ วงเงินจาก “เงินกู้” และ “งบกลางฯ”


งบเงินกู้ ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบโควิด-19 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท โดยงบส่วนนี้ได้ใช้เยียวยาประชาชนในโครงการต่างๆ รวมทั้งในในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมบางส่วนไปแล้ว พบว่า เหลือวงเงินประมาณ 2.5 แสนล้านบาท


ส่วนงบกลางฯ ในปีงบประมาณ 64 ซึ่งเปรียบเสมือนกระเป๋าเงินสำรองของรัฐบาล จัดสรรวงเงินไว้กว่า 1.39 แสนล้านบาท


โดยแบ่งเป็นงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น วงเงิน 9.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้เป็นงบกลางฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และจัดทำโครงการต่างๆทุกประเภทซึ่งครอบคลุมภัยพิบัติ วันนี้ใช้ไปหลักร้อยล้านบาทเท่านั้น หากมีความจำเป็นจะใช้งบประมาณในส่วนนี้ในการแก้ปัญหาและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 สามารถขอใช้งบประมาณมายังนายกรัฐมนตรีได้


งบกลางฯ อีกส่วน ตั้งไว้สำหรับรองรับสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะ วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ไปแล้วประมาณ 7,000 ล้านบาทเศษ ในโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19


นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง คือ งบที่อนุมัติไว้ให้กับกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือและเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุข ในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 เป็นวงเงิน 4,661 ล้านบาท


เท่ากับงบกลางฯ ในการรับมือโควิด-19 เบ็ดเสร็จ คงเหลืออยู่ประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท


โดยสรุปวงเงินที่รัฐบาลเหลืออยู่ใน “กระเป๋าสตางค์” เพื่อรับมือกับโควิด-19 เหลืออยู่ประมาณ 3.82 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 1.เงินกู้ฯ 2.5 แสนล้านบาท / 2.งบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นฯปี 2564 วงเงิน 9.9 หมื่นล้านบาท และ 3.งบกลางสำหรับโควิด-19 วงเงินคงเหลือประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาทสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/UoBdKEIRS3w

ข่าวยอดนิยม