พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย จ.พิจิตร

08 เม.ย. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย วันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,111 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ


โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ


จากนั้น องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และผู้ทุพลภาพ นำมาซึ่งความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


ทั้งนี้จังหวัดพิจิตร ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ทำให้บ้านเรือนราษฎรใน 12 อำเภอ ได้รับความเสียหาย รวม 1,116 ครัวเรือน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจิตอาสาพระราชทาน ให้ความช่วยเหลือ และเยียวยา เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

ข่าวยอดนิยม