พระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง เปิดให้เข้ากราบถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 2564

06 เม.ย. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สำนักพระราชวัง แจ้งเวลาการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช


วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ สำนักพระราชวัง ได้แจ้ง การเข้ากราบถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้


- นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฯได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น.

- งดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน

- เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น.

- โปรดแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง และกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดข่าวยอดนิยม