พระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดนิทรรศการฯ "โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"

31 มี.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม จังหวัดนครพนม และชมการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานนักเรียนด้านทักษะวิชาการ, ทักษะวิชาชีพ, ทักษะชีวิต, เทคโนโลยี, การสื่อสาร 2 ภาษา และนิทรรศการห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ภายในโรงเรียนยังมีการจัด ตลาดนัดพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพ ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทั้ง 15 โรงเรียน, ชมผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, นิทรรศการของเรือนจำกลางนครพนม และแปลงเกษตรสาธิต โคก หนอง นา โมเดล


โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนปลาปากวิทยา เดิมชื่อโรงเรียนหนองฮีวิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียน ด้วยมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน ในชุมชนที่ห่างไกล ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 510 คน

ข่าวยอดนิยม