พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน สมเด็จพระญาณวชิโรดม

31 มี.ค. 2564

4 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม


วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 25 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เขตพระโขนง ถึงแก่มรณภาพ ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปี พรรษา 80 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด


สมเด็จพระญาณวชิโรดม เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 ที่จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรของ ขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับนางมั่น บุญฑีย์กุล ขณะอายุ 20 ปี ได้อุปสมบทที่วัดทรายงาม จังหวัดจันทบุรี และให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ กระทั่งมหาวิทยาลัย 13 แห่ง ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตนใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ได้ยึดมั่นในพระธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัด และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


โดยสร้างวัด 15 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงในประเทศแคนาดาอีก 6 แห่ง ตลอดจนดำเนินการสร้างวิทยาลัยสงฆ์ที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเชียงใหม่, สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการประทีปเด็กไทย) กว่า 5 พันแห่งทั่วประเทศ, สร้างโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, สร้างสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อสอนหลักสูตรการทำสมาธิ ให้แก่ประชาชน มีสาขากว่า 287 สาขา ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ประพันธ์หนังสืออีกหลายเล่ม อาทิ มุตโตทัย ที่บันทึกคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, หนังสือคุณค่าของชีวิต และหนังสือหลักสูตรครูสมาธิชั้นสูง


ข่าวยอดนิยม