พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมงานครบรอบ 104 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 มี.ค. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันครบรอบ 104 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้น ทรงบาตรร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จากนั้น เสด็จออกหน้ามุขหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำรัส เกี่ยวกับพระอาการประชวรว่า ขณะนี้ทรงมีพระอาการดีขึ้น และทรงติดตามงานโครงการพระราชดำริต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ มีความสะดวก สามารถทำงานได้ดี


จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายของขวัญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 ในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไวโอลินของ Bertrand-Yves Delisle,Cremona 2014 (อ่านว่า แบค ท็อง อีฟ เดอลีล เหลอะ ครีโมนา) เป็นช่างทำไวโอลินที่มีชื่อเสียงของ ประเทศอิตาลี โดยอัญเชิญพระนามาภิไธย สธ. ประดับที่ไวโอลิน พร้อมกล่องไวโอลินสีม่วง ประดับพระนามาภิไธย บรรจุแผ่นคำถวายพระพร โอกาสนี้ทรงไวโอลินเพลงพระราชนิพนธ์ "สายฝน" ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานจิตรกรรม "คิด วาด เขียน" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ "เทพศิริ สุขโสภา" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ผู้มีความสามารถหลากหลายทั้งในด้านวรรณศิลป์ นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ผลงานวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างสรรค์ อาทิ บทความ นวนิยาย สารคดี บทกวีและวรรณกรรมสำหรับเด็ก มีลักษณะเด่นในการเล่าเรื่องได้อย่างงดงาม ประกอบกับความสามารถ ทางด้านทัศนศิลป์ นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งภาพประกอบและผลงานจิตรกรรม ที่มีความเฉพาะตัว แตกต่างจากคนอื่น นอกจากนี้ ศิลปินยังส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านศิลปะแก่สาธารณชน รวมไปถึงการเปิดบ้านให้เป็นห้องสมุด และจัดพื้นที่ สำหรับจัดแสดงผลงานทางศิลปะ อาทิ การแสดงละคร และผลงานจิตรกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ถึงวันที่ 2 มิถุนายนนี้

ข่าวยอดนิยม