พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเมธีวชิรโสภณ ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

17 มี.ค. 2564

25 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเมธีวชิรโสภณ ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ 


วันนี้ (17 มี.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเมธีวชิรโสภณ ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 จากพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า "พระเมธีวชิรโสภณ" 


พระเมธีวชิรโสภณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจากแดง เกิดเมื่อปี 2508 ที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา บรรพชาเมื่อปี 2520 ที่วัดหนองดุม อำเภอโนนไทย และอุปสมบทเมื่อปี 2528 ที่วัดท่ามะโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในปี 2543 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค จากสำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศเมียนมา ที่เมืองอมรปุระ เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองย่างกุ้ง รวมทั้งสิ้น 12 ปี 


โดยมีผลงานด้านวิชาการมากมาย เช่น ธรรมบทการ์ตูนเรื่อง พระจักขุปาลเถระ และ มัฏฐกุณฑลีบุตร, คู่มือบาลีเรียนง่าย สนทนาบาลี-ไทย- อังกฤษ, กฎแห่งกรรม, ตำนานพระปริตร, ชุดรวมพระธรรมเทศนาชมรมพุทธธรรมศิริราช, ชุดเรียนภาษาบาลีดีอย่างไร, ชุดจะสร้างพระอะไรดี เป็นต้น 


นอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการขุดทองจากกองขยะ นำขวดพลาสติกชนิดใสที่ใช้แล้ว มาแปรรูปเป็นจีวร โดยร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานเอกชน


ติดตามผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/8xPCaDYNSCc

ข่าวยอดนิยม