ต่างประเทศ

ซีดีซี แนะผู้ที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้ว ยังต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะ

09 มี.ค. 2564

15 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐฯ หรือ ซีดีซี ประกาศคำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ในสหรัฐฯ สามารถพบปะและรวมกลุ่มกับผู้ได้รับวัคซีน หรือกลุ่มเสี่ยงต่ำ ภายในอาคารโดยไม่สวมหน้ากาก หรือเว้นระยะห่างได้ รวมทั้งไม่ต้องกักตัว เพื่อเฝ้าระวังอาการ หากเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในที่สาธารณะ หรือ รวมกลุ่มกับคนจำนวนมาก ยังคงต้องสวมหน้ากากเพื่อความเสี่ยง แม้จะมีการพบหลักฐานเพิ่มขึ้น ว่าผู้ที่รับวัคซีนแล้วจะไม่แพร่ระบาดเชื้อ แต่นักวิทยาศาสตร์ ยังต้องศึกษาว่าวัคซีนจะป้องกันโควิด-19 ได้นานเท่าใด

ข่าวยอดนิยม