พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

05 มี.ค. 2564

38 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางทองเพียร พลนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากโครงการ "พุทธบุตรร่วมทำความดีถวายในหลวง ซึ่งทรงห่วงใยการศึกษาของคนไทย ปีที่ 6" สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางสาวพีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ภาคปรกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม "ยูเมะพลัส ส่งต่อ...ความห่วงใย" ปีที่ 7 สมทบทุนสนับสนุนงานวิจัย และรักษาโรคมะเร็งผู้ด้อยโอกาสผ่านทางสภากาชาดไทยนางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นำ คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ระดับปริญญาโท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2563 สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำ นายสุขุม สุขุมเจริญจิต และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลนางสาวสุมาลี เคหสุขเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ประเทศไทย บริษัทเอบีฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 บำรุงสภากาชาดไทย และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ เพื่อสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเขาใหญ่โอโซนกอล์ฟ ครั้งที่ 15 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพะโยม ชิณวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศล "สิรินธรราชวิทยาลัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัยนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล นำ คณะผู้บริหารและสมาชิกสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วยวิกฤติ และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครราชสีมา กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและสมาชิกสโมสรฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกด้วยนายดิเรก พรสีมา อดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นำ ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลนายอดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้บริหารและกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้นำ นักเรียนและนักศึกษาที่มีผลงานรางวัลระดับอาเซียนและนานาชาติ ระดับประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลพระราชทาน "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ประจำปี 2562 และคณะกรรมการคัดเลือกประเมินนักศึกษา ฯ ที่ทำงานต่อเนื่อง 3 ปี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะ นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 9 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตร และเข็มที่ระลึกของสถาบันอิศราต่อมาเวลา 13.53 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกิตติ์ชนม์ พิมลบรรยงค์ นำ กรรมการวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสมชาย ติรัตน์สรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นำ คณะกรรมการวัดลุ่มเจริญศรัทธา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำโครงการ "พุทธบุตรร่วมทำดีถวายในหลวง ซึ่งทรงห่วงใยการศึกษา ของคนไทย ปีที่ 7" สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย  นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

1. หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม "12 สิงหา ฮาล์ฟมาราธอน กรุงเทพ ฯ 2019" สมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


2. นายศักดิ์ศิษฎ์ เจนกุลประสูตร นายกสโมสรโรตารีสวนจิตรลดา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล ในโครงการ "สัตหีบฮาล์ฟมาราธอน 2020 รัน ฟอร์ เฮลท์ แอนด์ เฮล์พ" เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชานางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนการจัดหาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี นำ คณะผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ "ตำรับอาหารไทย มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี" โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายหนังสือเล่มดังกล่าว เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยนางปนัดดา ผดุงรัชดากิจ พร้อมครอบครัว และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดสร้างห้องผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ กับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัยนายปรมินทร์ นิยมพันธ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท พีเอโฟน จำกัด พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อพระราชทานทหาร ตำรวจ ประชาชน และสถานพยาบาล ที่ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 และครั้งที่ 22 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวด ฯ ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย

ข่าวยอดนิยม